Kvalita vody

Kvalita vody

Kvalita vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality vody a ich hygienických limitov, predpísaných Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z. Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. túto kontrolu pravidelne vykonáva vlastným akreditovaným laboratóriom počas celého transportu od vodárenskeho zdroja až po spotrebiteľa. Kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa je vykonávaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne.
Toto dlhoročné sledovanie potvrdzuje, že dodávaná voda je kvalitná a nepotrebuje už ďalšiu úpravu. Táto informácia je určená tým odberateľom, ktorí sa snažia „vylepšiť" kvalitu vody pomocou rôznych zariadení na domácu úpravu vody ( filtre, nádoby), ktoré práve naopak, zbavujú vodu minerálnych látok a menia ju z pitnej na úroveň destilovanej vody. Konzumácia vody, ktorá je zbavená minerálnych látok ako je vápnik a horčík, predstavuje zvýšené riziko poškodenia zdravia a vzniku rôznych ochorení. Jediná potrebná úprava podzemnej vody na to, aby splňala predpísané hodnoty pitnej vody, je jej zdravotné zabezpečenie dezinfekciou. V oravskom regióne je dezifekcia vody vykonávaná chlórovaním tak, aby v rozvodnej sieti bola koncentrácia voľného chlóru v rozmedzí od 0,05 - 0,3 mg/l.  Je to dávka, ktorá zabezpečuje zneškodnenie všetkých druhov baktérií a vírov od miesta akumulácie vody až k spotrebiteľovi a pritom nemení kvalitu vody. Na mieste je informácia, že niekedy sa vyskytujúci biely vzhľad vody po napustení z vodovodnej batérie je spôsobený prevzdušnením vody a nie prechlórovaním. Nadbytok chlóru by bol sprevádzaný silným zápachom.

Tvrdosť vody

Tvrdosťou vody sa vyjadruje obsah vo vode rozpustených nerastov, z ktorých prevažuje vápnik a horčík. Každá voda obsahuje minerály v prírodnej podobe, ich obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda v podzemí preteká.

Stupnica tvrdosti vody:

Popis

Stupeň tvrdosti v [°dH ] - nemecký

Stupeň tvrdosti v [mmol/l]

veľmi mäkká

menej ako 4

 

menej ako 0,71

mäkká

4 - 8

 

0,71 - 1,42

stredne tvrdá

8 - 12

 

1,42 - 2,14

tvrdá

12 - 18

 

2,14 - 3,20

značne tvrdá

18 - 30

 

3,20 - 5,40

veľmi tvrdá

viac ako 30

 

viac ako 5,40

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody:
Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z.z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka.
        
Nežiadúce prejavy tvrdej vody:        
Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, práčkach, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch vyššia spotreba pracích prostriedkov.        
        
Hodnoty tvrdosti vody na jednotlivých vodovodoch v správe OVS, a. s.

   VODOVOD

Tvrdosť vody

VODOVOD

Tvrdosť vody

VODOVOD

Tvrdosť vody

 

v mmol/l

 

v mmol/l

 

v mmol/l

OKRES DOLNÝ KUBÍN

 

OKRES TVRDOŠÍN

 

OKRES NÁMESTOVO

 

Krivá

1,8

Vitanová

1,8

Námestovo

1,8

Dlhá

1,8

Čimhová

1,9

Klin

1,8

Chlebnice

1,9

Liesek

1,9

Zubrohlava

1,8

Sedliacká Dubová

1,8

Trstená

1,8

Bobrov

1,8

Horná Lehota

1,8

Ústie nad Priehradou

1,8

Babín

1,5

Oravský Podzámok

1,8

Nové Ústie

1,8

Vasíľov

1,5

Pribiš

1,8

Tvrdošín

1,8

Rabča

0,6

Bziny

1,8

Štefanov

1,8

Oravská Polhora

1,7

Dolný Kubín

1,8

Nižná

1,4

Hruštín

1,4

Vyšný Kubín

1,9

Podbiel

1,4

Vaňovka

1,4

Jasenová

1,9

Krásna Hôrka

1,4

Sihelné

1,4

Oravská Poruba

1,8

Or. B. Potok

1,3

Mutné

0,3

Veličná, Revišné

1,8

Zuberec

0,8

Ťapešovo

1,3

Osádka,Leštiny

2,8

Habovka

0,8

Oravská Lesná

1

Malatiná

2,3

Hladovka

2,2

Lomná

1,8

Pucov, Medzibrodie

3,6

Suchá Hora

2,2

Novoť

1,5

Žaškov

2,6

Brezovica

1,2

Breza

1,8

Párnica

2,2

Zábiedovo

1,7

Lokca

1,3

Kraľovany

1,9

Zem. Dedina

2,5

 

 

Istebné

2,4

 

 

 

 

Zázrivá Ústredie

1,8

 

 

 

 

Zázrivá Dolina

2,0

 

 

 

 

Pokryváč

3,3

       

Prepočty tvdosti vody        
1 mmol/l (milimol/liter) = 5,6 °dH         
1 °dH ( nemecký stupeň) = 0,1783 mmol/l

 

Informácia o kvalite vypúšťaných odpadových vôd z ČOV v správe OVS, a.s. za obdobie apríl-jún 2019

 Názov kanalizácie

  a ČOV 

 

 

Mesačné hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťaných odpadových vôd

 prietok

 BSK5 s atm

CHSK 

NL 

N-NH4+ 

 N celk

 P celk

 l/s

mg/l 

mg/l  

 mg/l 

 mg/l  

mg/l 

 mg/l 

Dolný Kubín limit   80,0 20,0  90,0  20,0  15,0  15,0  2,0 
  skutočnosť  48,93 6,9 28,0 10,0  4,54 9,8 1,9
Žaškov limit 0,15 30,0  135,0  30,0
  skutočnosť  0,07 8,1 39,0 1,6
Zázrivá limit 1,25 30,0 135,0 30,0 - - -
  skutočnosť 0,94 6,0 24,0 10,0 - - -
Kraľovany limit 0,9 25,0 90,0 25,0 - - -
  skutočnosť 0,48 6,0 24,0 10,0 - - -
Horná Lehota limit  1,0 25,0  70,0  30,0 
  skutočnosť  0,84 7,7 35,0  14,0 
Dlhá nad Oravou limit 0,75  30,0  135,0  30,0 
  skutočnosť  0,61 8,1 43,0 17,0 
Krivá limit 1,0 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť  0,66 8,8 49,0  15,0 
Nižná limit 302,0  20,0  60,0  20,0  10,0  15,0  2,0 
  skutočnosť  47,2 3,4 20,0  10,0  3,3 3,7 1,7 
Habovka  limit 4,6  25,0  120,0  25,0  20,0 
  skutočnosť 3,98 10,4 56,0  14,0  8,62
Nové ústie limit  0,95 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 0,8 11,8 45,0  21,0
Štefanov nad Oravou limit 1,22 30,0 135,0 30,0 - - -
  skutočnosť 1,13 7,6 51,0 15,0 - - -
Podbiel - Zámostie limit 0,4  30,0  135,0  30,0  - - -
  skutočnost  0,12 7,8 41,0 15,0  - - -
Ústie nad Priehradou limit 3,0 30,0 100,0  30,0  -
  skutočnosť 1,05 9,53 36,0  15,0 
Oravská Priehrada limit  3,5 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 2,08 4,0 23,0 10,0 
Námestovo limit  109,4 20  80,0  20,0  10,0  15,0  2,0 
  skutočnosť 64,16 6,1 27,0 10,0 5,4  9,3 1,3
Oravská Lesná limit  6,0 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 2,72 4,4 24,0 10,0 -  
Medzibrodie nad Oravou limit 0,87 30,0 135,0 30,0      
  skutočnosť 0,22 6,1 29,0 10,0      

Služby laboratória pre zákazníkov

Laboratórium anylýzy vôd ponúka zákazníkom výkon skúšok:

 • pitných vôd
 • odpadových vôd
 • odbery vzoriek pitných a odpadových

Postup pri objednávaní rozboru vzoriek:

 • každú požiadavku na rozbor vody je potrebné vopred  nahlásiť na  dole uvedených telefónnych číslach alebo mailovou  poštou
 • s pracovníčkou laboratória bude dohodnutý deň odberu, rozboru a rozsah stanovení
 • v prípade, že zákazník si odber vykoná sám, je potrebné si v laboratóriu vopred prevziaťvzorkovnice, pokyny k odberu vzorky a vypísať Žiadosť o vykonanie rozboru

Prehľad o vykonávaných skúškach a cenách:

Príjem vzoriek do laboratória:

 • pitné vody - pondelok a streda do 10:00 hodiny
 • odpadové vody - utorok, streda, štvrtok do 14:00 hodiny

Výsledky skúšok:

 • po vykonaní  požadovaných skúšok laboratórium vyhotoví protokol o skúškach , ktorý odošle zákazníkovi poštou do 14 dní od vykonania skúšok. Po dohode je možné  protokol zaslať faxom, e-mailom alebo prevziať osobne.
 • faktúra za vykonané služby sa zákazníkovi zašle poštou. Úhrada je možná bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v pokladní OVS,a.s.

vedúca laboratória: Ing. Zuzana Dudášová
tel.: +421 (0) 43 2388 540, 0908 90 2227
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

laboratórium pitné vody, tel.: +421 (0) 43 2388 541
laboratórium odpadové vody, tel.: +421 (0) 43 2388 532

odber vzoriek, tel.: 0917 131 004

Laboratórium

Laboratórium analýzy vôd vykonáva monitorovanie kvality vody všetkých vodných zdrojov, privádzačov vody, vodojemov a vodovodných sietí prevádzkovaných  Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

Činnosť laboratória je zameraná na vykonávanie:

 • fyzikálno-chemických a mikrobiologických skúšok pitných vôd
  - pracovisko administratívna budova OVS, a. s. Dolný Kubín
 • fyzikálno- chemických  skúšok odpadových vôd
  - pracovisko ČOV Nižná nad Oravou
 • odber vzoriek pitných a odpadových vôd – obidve pracoviská

Laboratórium je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

Obidve pracoviská pracujú v systéme manažérstva kvality s platným osvedčením o akreditácii  vydaným SNAS dňa 18.2.2015 a sú spôsobilé vykonávať skúšky a odbery vzoriek pitných a odpadových vôd.
Rozbory vzoriek surových, upravených a pitných vôd  sú vykonávané v rozsahu  podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. a Vyhlášky  MŽP SR č. 636/2004 Z. z..
Rozbory a odbery vzoriek odpadových vôd sú vykonávané v súlade s požiadavkami Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z. a NV SR č. 269/2010 Z. z..
Výsledky analýz sú spracované do písomnej formy protokolu o skúškach vzorky, ktorého súčasťou je protokol o odbere.    

Kontakty:
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
tel.: +421(0)43 586 4759

 • Ing. Zuzana Dudášová - vedúca laboratória
  tel.: +421(0)43 2388 540, 0908 90 2227
  e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • laboratórium pitné vody
  tel.: +421(0)43 2388 541
 • laboratórium odpadové vody
  tel.: +421(0)43 2388 532 
 • odber vzoriek
  tel.: 0917 131 004