Hlásenie porúch

Hlásenie porúch na vodovodných a kanalizačných sieťach - stála služba:

0917 516 477

043/5885 617

043/2388 501

043/2388 507