Kvalita vody

Kvalita vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality vody a ich hygienických limitov, predpísaných Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z. Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. túto kontrolu pravidelne vykonáva vlastným akreditovaným laboratóriom počas celého transportu od vodárenskeho zdroja až po spotrebiteľa. Kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa je vykonávaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne.
Toto dlhoročné sledovanie potvrdzuje, že dodávaná voda je kvalitná a nepotrebuje už ďalšiu úpravu. Táto informácia je určená tým odberateľom, ktorí sa snažia „vylepšiť" kvalitu vody pomocou rôznych zariadení na domácu úpravu vody (filtre, nádoby), ktoré práve naopak, zbavujú vodu minerálnych látok a menia ju z pitnej na úroveň destilovanej vody. Konzumácia vody, ktorá je zbavená minerálnych látok ako je vápnik a horčík, predstavuje zvýšené riziko poškodenia zdravia a vzniku rôznych ochorení. Jediná potrebná úprava podzemnej vody na to, aby splňala predpísané hodnoty pitnej vody, je jej zdravotné zabezpečenie dezinfekciou. V oravskom regióne je dezifekcia vody vykonávaná chlórovaním tak, aby v rozvodnej sieti bola koncentrácia voľného chlóru v rozmedzí od 0,05 - 0,3 mg/l.  Je to dávka, ktorá zabezpečuje zneškodnenie všetkých druhov baktérií a vírov od miesta akumulácie vody až k spotrebiteľovi a pritom nemení kvalitu vody. Na mieste je informácia, že niekedy sa vyskytujúci biely vzhľad vody po napustení z vodovodnej batérie je spôsobený prevzdušnením vody a nie prechlórovaním. Nadbytok chlóru by bol sprevádzaný silným zápachom.

Tvrdosť vody

Tvrdosťou vody sa vyjadruje obsah vo vode rozpustených nerastov, z ktorých prevažuje vápnik a horčík. Každá voda obsahuje minerály v prírodnej podobe, ich obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda v podzemí preteká.

Stupnica tvrdosti vody:

Popis

Stupeň tvrdosti v [°dH ] - nemecký

Stupeň tvrdosti v [mmol/l]

veľmi mäkká

menej ako 4

 

menej ako 0,71

mäkká

4 - 8

 

0,71 - 1,42

stredne tvrdá

8 - 12

 

1,42 - 2,14

tvrdá

12 - 18

 

2,14 - 3,20

značne tvrdá

18 - 30

 

3,20 - 5,40

veľmi tvrdá

viac ako 30

 

viac ako 5,40

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody:
Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka.
        
Nežiadúce prejavy tvrdej vody:        
Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, práčkach, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch vyššia spotreba pracích prostriedkov.        
        
Hodnoty tvrdosti vody na jednotlivých vodovodoch v správe OVS, a. s.

   VODOVOD

Tvrdosť vody

VODOVOD

Tvrdosť vody

VODOVOD

Tvrdosť vody

 

v mmol/l

 

v mmol/l

 

v mmol/l

OKRES DOLNÝ KUBÍN

 

OKRES TVRDOŠÍN

 

OKRES NÁMESTOVO

 

Krivá

1,8

Vitanová

1,8

Námestovo

1,8

Dlhá

1,8

Čimhová

1,9

Klin

1,8

Chlebnice

1,9

Liesek

1,9

Zubrohlava

1,8

Sedliacká Dubová

1,8

Trstená

1,8

Bobrov

1,8

Horná Lehota

1,8

Ústie nad Priehradou

1,8

Babín

1,5

Oravský Podzámok

1,8

Nové Ústie

1,8

Vasíľov

1,5

Pribiš

1,8

Tvrdošín

1,8

Rabča

0,6

Bziny

1,8

Štefanov

1,8

Oravská Polhora

1,7

Dolný Kubín

1,8

Nižná

1,4

Hruštín

1,4

Vyšný Kubín

1,9

Podbiel

1,4

Vaňovka

1,4

Jasenová

1,9

Krásna Hôrka

1,4

Sihelné

1,4

Oravská Poruba

1,8

Or. B. Potok

1,3

Mutné

0,3

Veličná, Revišné

1,8

Zuberec

0,8

Ťapešovo

1,3

Osádka,Leštiny

2,8

Habovka

0,8

Oravská Lesná

1

Malatiná

2,3

Hladovka

2,2

Lomná

1,8

Pucov, Medzibrodie

3,6

Suchá Hora

2,2

Novoť

1,5

Žaškov

2,6

Brezovica

1,2

Breza

1,8

Párnica

2,2

Zábiedovo

1,7

Lokca

1,3

Kraľovany

1,9

Zem. Dedina

2,5

 

 

Istebné

2,4

 

 

 

 

Zázrivá Ústredie

1,8

 

 

 

 

Zázrivá Dolina

2,0

 

 

 

 

Pokryváč

3,3

       

Prepočty tvdosti vody        
1 mmol/l (milimol/liter) = 5,6 °dH         
1 °dH ( nemecký stupeň) = 0,1783 mmol/l

 

Informácia o kvalite vypúšťaných odpadových vôd z ČOV v správe OVS, a.s. za rok 2023

 Názov kanalizácie

  a ČOV 

 

 

Mesačné hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťaných odpadových vôd

 prietok

 BSK5 s atm

CHSK 

NL 

N-NH4+ 

 N celk

 P celk

 l/s

mg/l 

mg/l  

 mg/l 

 mg/l  

mg/l 

 mg/l 

Dolný Kubín limit   80,0 20,0  90,0  20,0  15,0  15,0  2,0 
  skutočnosť  61,5 4,9 25,0 11,0  4,6 8,3 1,6
Žaškov limit 0,15 30,0  135,0  30,0
  skutočnosť  0,07 5,7 30,0 14,0
Zázrivá limit 1,25 30,0 135,0 30,0 - - -
  skutočnosť 1,01 5,7 31,0 13,0 - - -
Kraľovany limit 0,9 25,0 90,0 25,0 - - -
  skutočnosť 0,41 15,6 53,0 21,0 - - -
Horná Lehota limit  1,0 25,0  70,0  30,0 
  skutočnosť  1,0 10,4 42,0  18,0
Dlhá nad Oravou limit 0,75  30,0  135,0  30,0 
  skutočnosť  0,72 7,8 46,0 17,0 
Krivá limit 1,0 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť  0,69 7,6 43,0  16,0 
Nižná nad Oravou limit 158  20,0  60,0  20,0  10,0  15,0  2,0 
  skutočnosť  67,09 4,0 22,0  10,0  3,6 4,4 1,5 
Habovka  limit 6,9 20,0 100,0  20,0  20,0 
  skutočnosť 4,48 8,2 45,0  18,0  5,8
Nové ústie limit  0,95 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 0,83 11,8 43,0  18,0
Štefanov nad Oravou limit 1,22 30,0 135,0 30,0 - - -
  skutočnosť 1,04 8,1 44,0 17,0 - - -
Podbiel - Zámostie limit 0,4  30,0  135,0  30,0  - - -
  skutočnost  0,11 7,0 41,0 18,0 - - -
Ústie nad Priehradou limit 0,30 30,0 100,0  30,0  -
  skutočnosť 0,37 8,3 36,0  15,0 
Oravská Priehrada limit  3,5 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 1,46 5,4 28,0 10,0 
Námestovo limit  109,4 20  80,0  20,0  10,0  15,0 2,0
  skutočnosť 99,7 6,2 27,0 13,0 9,9 12,0 0,9
Oravská Lesná limit  6,0 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 2,03 4,9 27,0 12,0 -  
Medzibrodie nad Oravou limit 0,87 30,0 135,0 30,0  -  -
  skutočnosť 0,57 16,0 57,0 22,0