Monitorovanie kvality pitnej vody

 

Kontrola kvality pitnej vody vo vybraných ukazovateľoch podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z. z.

 

Monitorovanie za rok 2023:

Výsledky monitorovania kvality pitnej vody okres Dolný Kubín,2023

Výsledky monitorovania kvality pitnej vody okres Námestovo,2023

Výsledky monitorovania kvality pitnej vody okres Tvrdošín,2023