Kvalita vody

Služby laboratória pre zákazníkov

Laboratórium anylýzy vôd ponúka zákazníkom výkon skúšok:

 • pitných vôd
 • odpadových vôd
 • odbery vzoriek pitných a odpadových

Postup pri objednávaní rozboru vzoriek:

 • každú požiadavku na rozbor vody je potrebné vopred  nahlásiť na  dole uvedených telefónnych číslach alebo mailovou  poštou
 • s pracovníčkou laboratória bude dohodnutý deň odberu, rozboru a rozsah stanovení
 • v prípade, že zákazník si odber vykoná sám, je potrebné si v laboratóriu vopred prevziaťvzorkovnice, pokyny k odberu vzorky a vypísať Žiadosť o vykonanie rozboru

Prehľad o vykonávaných skúškach a cenách:

Príjem vzoriek do laboratória:

 • pitné vody - pondelok a streda do 10:00 hodiny
 • odpadové vody - utorok, streda, štvrtok do 14:00 hodiny

Výsledky skúšok:

 • po vykonaní  požadovaných skúšok laboratórium vyhotoví protokol o skúškach , ktorý odošle zákazníkovi poštou do 14 dní od vykonania skúšok. Po dohode je možné  protokol zaslať faxom, e-mailom alebo prevziať osobne.
 • faktúra za vykonané služby sa zákazníkovi zašle poštou. Úhrada je možná bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v pokladní OVS,a.s.

vedúca laboratória: Ing. Zuzana Dudášová
tel.: +421 (0) 43 2388 540, 0908 90 2227
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

laboratórium pitné vody, tel.: +421 (0) 43 2388 541
laboratórium odpadové vody, tel.: +421 (0) 43 2388 532

odber vzoriek, tel.: 0917 131 004

Ďalšie články...

 1. Laboratórium