Mapa pôsobnosti

Mapa pôsobnosti Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na úseku verejných vodovodov:

 

 

 

Mapa pôsobnosti Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na úseku verejných kanalizácií:

 

 

Stav k 10/2021. Situácia slúži pre informatívne účely. Po kliknutí na obrázok situáciu zväčšíte.