Cenník výkonov a služieb

Uverejňujeme Cenník výkonov a služieb, platný od 01.06.2023:

Cenník výkonov a služieb

Dodatok č. 1 k cenníku výkonov a služieb, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť 01.04.2024.

Upozornenie:

(k položke 7., str. 13 cenníka „Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov .....“)

 

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. s účinnosťou od 01. 10. 2019 prijala nový cenník výkonov a služieb, kde na strane 13., 14., 15., 16., položka 7) „Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov ...“ (viď priložený cenník) sú uvedené ceny za výkon služby v členení podľa jednotlivých okresov a obcí. Pre viac informácii kontaktujte priamo príslušných zástupcov OVS, a. s. (viď. kontakty):

 • Ján SÁRENÝ -  majster kanalizácií Dolný Kubín 
  tel.: +421 (0)43 2388 522
  mobil: 0905 850 597
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kanalizácie v okrese Dolný Kubín a v obciach Hruštín, Babín, Vasiľov a Lokca.

 • Peter MEDVECKÝ -  majster kanalizácií Nižná 
  tel.: +421 (0)43 2388 523
  mobil: 0905 850 598
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kanalizácie v okrese Tvrdošín a v obciach Dlhá nad Oravou a Krivá.  

 • Ing. Peter KOVALČÍK -  majster kanalizácií Námestovo 
  tel.: +421 (0)43 2388 525
  mobil: 0905 850 599
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                                                                                                       

Kanalizácie v okrese Námestovo okrem obcí Hruštín, Babín, Vasiľov a Lokca.

 

V prípade nedostupnosti vyššie uvedených zástupcov OVS, a. s. je možné kontaktovať aj:

Ing. Ján RONČÁK (mobil: 0905 850 602) alebo vodárenský dispečing ( tel.: 043/588507; mobil: 0917 516 447). Žiadosti je možné zasielať aj formou SMS správ alebo e-mailov na príslušné kontakty s uvedením adresy a kontaktu žiadateľa.