Projekt IROP Dlhá nad Oravou

 

 

Zmluva o dielo bola uzavretá dňa 26/07/2022. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6736897/

  • Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 19.09.2022 nakoľko bola ukončená kontrola Sprostredkovateľským orgánom pre IROP, a tým splnená odkladacia podmienka v zmysle čl. 15.8 zmluvy o dielo.
  • Zhotoviteľom stavby je spoločnosť: HYDROEKOL, s. r. o., Hviezdoslavova 193/7, Vyšný Kubín, 026 01
  • Začatie prác: dňa 26. 09. 2022 -  proces odovzdania staveniska