Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2019

 

 

Prepočet s DPH
  €/m3 €/m3 €/liter
 

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0207/2017/V zo dňa 24.02.2017 

s účinnosťou od 01.03.2017

   
Vodné 1,0353 1,2424 0,0012
 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2019/V zo dňa 22.07.2019 

s účinnosťou od 07.08.2019

   
Stočné 1,2075 1,4490 0,0014
Vodné a stočné spolu 2,2428 2,6914 0,0027

 

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2019 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2014–2018.

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2014– 2018

Priemer zrážok za obdobie 2014 - 2018
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita /mm/
Dolný Kubín 133 725 858
Horná Lehota 162 695 857
Námestovo 167 599 766
Nižná nad Oravou 160 681 841
Oravská Lesná 353 829 1182
Trstená 178 724 902
Tvrdošín 150 684 834
Zuberec 195 888 1083