Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2021

 

 

Prepočet s DPH
  €/m3 €/m3 €/liter
 

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0207/2017/V zo dňa 24.02.2017 

s účinnosťou od 01.03.2017

   
Vodné 1,0353 1,2424 0,0012
 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2019/V zo dňa 22.07.2019 

s účinnosťou od 07.08.2019

   
Stočné 1,2075 1,4490 0,0014
Vodné a stočné spolu 2,2428 2,6914 0,0027

 

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2021 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2016–2020.

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2016–2020

Priemer zrážok za obdobie 2016 - 2020
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita /mm/
Dolný Kubín 131 725 856
Horná Lehota 151 740 891
Námestovo 152 642 794
Nižná nad Oravou 148 721 869
Oravská Lesná 346 894 1240
Trstená 165 748 913
Tvrdošín 136 717 853
Zuberec 190 915 1105