Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.06.2020 a sú súčasťou zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.06.2020