Projekty EÚ

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravuje a realizuje projekty, spolufinancované zo zdrojov Európskej únie a tiež prostriedkov štátneho rozpočtu.

 

Projekt: Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná

 

Projekt: Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza

 

Projekt: SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka Dubová – časť odkanalizovanie obce Dlhá nad Oravou