Plánované a neplánované odstávky

 • Dňa 01.12.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na ulici Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania prác na prepojení existujúceho vodovodného potrubia s novobudovaným potrubím v čase cca od 08:00 hod. po dobu realizácie vykonávaných prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 11.11.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na uliciach Železničiarov a Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy havárie/poruchy na potrubí v čase cca od 08:00 hod. po dobu do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 10.11.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na uliciach Železničiarov a Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy havárie/poruchy na potrubí v čase cca od 08:00 hod. po dobu do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 08.11.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na uliciach Železničiarov a Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy havárie/poruchy na potrubí v čase cca od 08:00 hod. po dobu do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 05.11.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (lokalita Štrbičný jarok) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na ul. Železničiarov pri č.d. 1932/38 po dobu až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 06.09.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné (ul. Hamuljakova) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí pri č.d. 1342/58 po dobu až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I oznamuje občanom, že dňa 24.08.2021 (utorok) v čase od 07:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, mestská časť Staré mesto na ul. Alej Slobody, ul. Obrancov mieru, nám. P.O.Hviezdoslava, ul. Radlinského, ul. Kohútov sad,  ul. S. Nováka a ul. MatúškovaPrerušenie dodávky bude z dôvodu opravy vodovodu v súlade s § 32, ods. 1. písmena d) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Alej Slobody č. 1880. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I oznamuje občanom, že dňa 17.08.2021 (utorok) v čase od 07:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, mestská časť Staré mesto na ul. Radlinského, ul. M.R.Štefánika, ul. Sládkovičova a ul. Obrancov mieru. Prerušenie dodávky bude z dôvodu opravy vodovodu v súlade s § 32, ods. 1. písmena d) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Sládkoviča. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na Kubínskej Holi, že v dňoch 26. a 27.07.2021 (pondelok a utorok) bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vodovodného potrubia bude prerušená dodávka pitnej vody v dopoľudňajších hodinách cca od 08:00 hod. do ukončenia prác. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom mesta Námestovo, bývajúcim na sídlisku Stred, že dnes, t.j. 13.07.2021 (utorok) bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod..
  Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 24.06.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné (ul. Hamuljakova) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na dobu až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 18.05.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Staré mesto, ul. Kohútov sad odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu odstraňovania havárie/poruchy na vodovodnom potrubí (pri č. 1750/10 - Daňový úrad) až do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom obce Sihelné, že dnes, t.j. streda 21.04.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod. do 14:00 hod.. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 20.04.2021 v čase od cca 08:30 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Brezovec, ul. Nemocničná prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri bytovom dome s. č. 1946. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom bývajúcim na ul.Bernolákovanámestie A. Bernoláka, že dnes, t.j. v pondelok 12.4.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 12,00 hod. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na ul. Štefánikova na sídlisku Stred, že zajtra, t.j. štvrtok 08.04.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:00 hod. do 12:00 hod.. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 30.03.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v obci Veličná, miestna časť Revišné odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy pri č.d. 348) na vodovodnom potrubí až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom bývajúcim na ul. Mlynská že zajtra, t.j. v stredu 31.03.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 12:00 hod.. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na ulici Mlynská, že zajtra, t.j. štvrtok 25.03.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 14:00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II, oznamuje občanom, bývajúcim v obciach Babín a Vasiľov, že v pondelok 22.03.2021 bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 07:00 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom mesta Námestovo, bývajúcim na ul. Červeného kríža, Hviezdoslavova, M.Urbana, Hamuliakova a Mlynská, že dnes t. j. piatok 19.03.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody. Predpokladaný čas odstávky od 08:00 hod cca do 14:00 hod, a to až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom a prevádzkam mesta Námestovo bývajúcim na Hviezdoslavovom námestí že dnes t. j. streda 17.3.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy rozvodného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 9,00 hod do 14,00 hod.
  Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 24.02.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (ul. Fučíkova) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy pri č.d. 960/6) na vodovodnom potrubí až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 22.02.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (mestská časť Staré mesto, ul. Samulela Nováka) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí (pri č. 1697/4 - knižnica) až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom obce Bobrov, že zajtra t. j. streda 3.2.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy prívodného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 12,00 hod.
  Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 02.02.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (mestská časť Staré mesto, ul. Ťatliakova a ul. Alej Slobody) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí až do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 28.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v obci Zázrivá (časť Ústredie) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí pri č.d. 67 do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 26.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v obci Leštiny (časť pod PD) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na sídlisku Brehy - uliciach Severná, Veterná a Slnečná, že dnes, t.j. piatok 22.1.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 26.01.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (mestská časť Veľký Bysterec, ul. Hurbanova č. 1270/5) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 22.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Medzihradné, ul. Medzihradská (pri autoškole) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 21.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v obci Leštiny (časť pod kaštielom) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 20.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Záskalie (pri dome na ul. Severná č. 683/42) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 18.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Malý Bysterec (pri dome na ul. MDD č. 1045/14) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II, oznamuje občanom, bývajúcim v obci Oravský Podzámok, že v piatok 15.01.2021 bude z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 10:15 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.Odstavený úsek bude: od s.č.160  smer Pribiš – po s.č.289. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 09.12.2020 v čase od 09:00 hod. v Dolnom Kubíne, sídlisko Banisko bude odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí (pri obchode s.č. 1584) na dobu potrebnú do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 04.12.2020 v čase od 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Malý Bysterec (ul. MDD, MDŽ a Bohúňova) odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II, oznamuje občanom, bývajúcim v obci Oravský Podzámok, že v stredu 04.11.2020 bude z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 08:00 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Odstavený úsek bude: od Štátnych lesov s.č.13  smer Široká – popri hlavnej ceste.  Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 16.09.2020 od 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Veľký Bysterec (ul. Športovcov a ul. NaSihoti) odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 09.09.2020 od 08.30 hod. bude v Dolnom Kubíne, časť Staré mesto (ul.Radlinského, Sládkovičova, ObrancovMieru, M.R.Štefánika) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods.1, písm.b) Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na uliciach Mila Urbana a Hamuliakova že dnes, t. j. utorok 18.08.2020 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie (poruchy) vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 14:00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 14.05.2020 od 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Medzihradné (na uliciach Šmidkeho, Na Kopanici, Hamuljakova) prerušená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods. 1, písmena b) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na sídlisku Čerchle že dnes t. j. štvrtok 30.4.2020 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 23,00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín 1, oznamuje občanom, bývajúcim v mestskej časti Medzihradné, že v stredu 08.04.2020 bude z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na uliciach Hamuliakova a Na Kopanici prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 09:00 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov DolnýKubín1  oznamuje občanom, bývajúcim na Banisku , že v utorok 21.01.2020 bude z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na ulici Chočská v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. -cca od 9,00hod do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejnýchvodovodocha verejnýchkanalizáciách. Počas odstávky bude pristavená cisterna s pitnou vodou pri bytovke č.1529/9. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 03.10.2019 od 09:00 hod. bude v obci Veličná, časť Revišné odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods. 1, písmena b) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 01.10.2019 od 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne časť Staré Mesto na ulici Radlinského, A.Sládkoviča a M.R.Štefánika odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods. 1, písmena b) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na uliciach Ľudovíta Štúra, Mlynská a Janka Kráľa že dnes t. j. streda 14.8.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje odberateľom pitnej vody, že dňa 20.05.2019 bude z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí z Vyšného Kubína do Dolného Kubína (po sídlisko Banisko) v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na Malom Bysterci (ulice Lopušná, Zochova, MDD, MDŽ a Bohúňova), že vo štvrtok 16.05.2019 bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vodovodného potrubia na ulici Zochova v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. Počas odstávky bude pristavená cisterna s pitnou vodou. Počas odstávky bude znížený tlak vo vodovodnom potrubí v lokalite Veličná - Revišné. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na Malom Bysterci (ulice Lopušná, Zochova, MDD, MDŽ a Bohúňova), že v utorok 23.04.2019 bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vodovodného potrubia na ulici Zochova v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. Počas odstávky bude pristavená cisterna s pitnou vodou. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín oznamuje občanom, bývajúcim na uliciach Mierová, Gacekova a Dukelských hrdinov (sídlisko Brezovec), že dnes a zajtra, t.j. v stredu a štvrtok 03.-04.04.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od03.04.2019  08:00 hod. do ukončenia opravy. Za pochopenie ďakujeme. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri bytovke č. 1967/8.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na ulici Okružná, že dnes t.j. pondelok 01.04.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na uliciach Ľudovíta Štúra, Mlynská a Janka Kráľa že dnes t. j. pondelok 11.2.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 7,00 hod do 14,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská Vodárenská spoločnosť oznamuje občanom bývajúcim na sídlisku Čerchle v Námestove, že dňa 18.12.2018 bude odstavená dodávka vody pre celé IBV Čerchle z dôvodu opravy poruchy verejného vodovodu v čase od 9,00 do 14,00 hod.. Za porozumenie ďakujeme.

 • Z dôvodu odstraňonania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 10.12.2018 v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné preušená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie ďakujeme.
 • Z dôvodu opravy poruchy verejného vodovodu v obci Oravská Polhora za č.d. 193 Vám týmto oznamujeme, že bude dočasne odstavená dodávka pitnej vody a to od č.d. 223 po č.d.1 dňa 15.11.2018 v čase od 08:30 hod do 11:00 hod.. Za porozumenie ďakujeme.

 • Dňa 13.11.2018 o 21.30 hod. bola v Dolnom Kubíne na ul. Obrancov mieru odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí. Odstávka potrvá do odstránenia poruchy v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri bytovke č. 1777/9 (internát).
 • Dňa 15.10.2018 sa v obci Sedliacka Dubová a časti obce Dlhá nad Oravu (pri základnej škole) uskutoční z dôvodu poruchy na prívodnom potrubí odstávka vody z verejného vodovodu v čase od cca 08:00 hod. do odstránenia poruchy.
 • Z dôvodu opravy poruchy verejného vodovodu v Námestove na ul. Štefánikova pred bytovým domom č. 264/28 bude dnes, t.j. 09.10.2018 odstavená dodávka pitnej vody na sídlisku „Stred „ / ulica Štefánikova a to až do predpokladanej 14-tej hodiny. Za pochopenie vzniknutej situácie ďakujeme.
 • Dňa 02.10.2018 v čase od 08:00 hod. bude z dôvodu odstraňovanbia poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v obci Párnica v úseku od s.č. 207 (Stavebniny Vlaha SK, s.r.o.) po s.č. 199 (Lesný závod). V úseku bude pristavená pohotovostná cisterna s pitnou vodou.
 • Dňa 12.09.2018 sa v obci Hruštín uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od cca 08:00 hod. do cca 10.00 hod. z dôvodu rozšírenia vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: Kutina – Dielnice od futbalového ihriska.

 • Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 31.08.2018 v obci Leštiny prerušená dodávka pitnej vody v čase od 09:00 hod. do ukončenia prác. Ďakujeme za pochopenie.
 • Dňa 30.08.2018 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné prerušená dodávka pitnej vody z opravy poruchy na vodovodnom potrubí od 09:30 hod. do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 28.08.2018 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Malý Bysterec (OSBD, Zochova, MDŽ, MDD, Bohúňova, Lopušná) prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí od 07.30 hod. do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí na ul. Bohúňova bude dňa 27.08.2018 v Dolnom Kubíne, miestna časť Malý Bysterec prerušená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod. do ukončenia prác. Ďakujeme za pochopenie.
 • Z dôvodu napojenia na verejný vodovod pre stavbu ,,Novostavba objektu služieb“ bude odstavená voda dňa 21.08.2018 v Dolnom Kubíne na ul. Lucenkova, ul. SNP a ul. Bysterecká od 08:00 hod. do ukončenia prác. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri Súkromnej strednej odbornej škole na ul. Lucenkovej č. 1202/14. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dňa 31.07.2018 bude v obci Osádka (horný koniec) prerušená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí v čase od 09:00 hod. do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Z dôvodu neodkladnej a nutnej opravy poruchy (odstránenie havárie hlavného prívodného potrubia) v Námestove na ul. Polom Vám oznamujeme že dňa 24.07.2018 v čase od 08:00 do 12:00 hod. bude obmedzená dodávka pitnej vody na Vašom odbernom mieste v Námestove smer Klin. Budeme sa snažiť opravu zrealizovať čím skôr aby sme zabezpečili dodávku vody po čo najkratšom časovom obmedzení. Za porozumenie ďakujeme.
 • Dňa 16.07.2018 od 09.00 hod. bude v Dolnom Kubíne na ulici Radlinského odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dnes, t.j. 16.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v Trstenej na uliciach: Malý rad, Nábrežie Ľ. Štúra, Zápotočná a Puškinova. Dodávka bude prerušená od 08:00 do odstránenia poruchy.
 • Dňa 13.07.2018 od 08.30 hod. bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.     

 • Dňa 12.07.2018 od 08:00 hod. bude v obci Párnica (dolný koniec-smer Lesy) odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 10.07.2018 od 09:00 hod. bude vo Vyšnom Kubíne odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.      
 • Dňa 10.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Čimhová. Odstávka pitnej vody bude od 08:00 hod. do odstránenia poruchy pred domom s. č. 152.
 • Dňa 04.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Zábiedovo na ulici Družstevnej od 7:00 hod. do odstránenia poruchy.
 • Dňa 04.07.2018 od 09:00 hod. bude v obci Istebné odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 03.07.2018 od 09.00 hod. bude v obci Párnica časť Záhrabovo odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 03.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v Trstenej na ulici Hattalova za VUB v čase od 7:30 hod. do odstránenia poruchy.
 • Dňa 26.06.2018 od 09:00 hod. do odvolania bude v obci Medzibrodie nad Oravou  prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
 • Dňa 06.06.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Zábiedovo v smere od OcÚ k Makoviskám z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje všetkým občanom, podnikateľom – s prevádzkami a návštevníkom na ul. Hviezdoslavova a Hviezdoslavovo námestie v Námestove že dňa 15.5.2018 v utorok bude v čase od 8:00 do cca 11:00 hod. obmedzená dodávka pitnej vody z dôvodu opravných prác na vodovodnom potrubí.
 • Dňa 04.05.2018 od 08:00 hod. do cca 13:00 hod. v obci Liesek prerušená dodávka pitnej vody na ul. Oravická z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí pri dome s.č. 58.
 • Dňa 03.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania bude v obci Nižná nad Oravou (s výnimkou časti Malá Orava) prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
 • Dňa 23.03.2018 sa v obci Hruštín uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od 08:30 hod. do cca 13.00 hod. z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: MŠ, ZŠ, predajňa Jednota, časť ulice Hlavná, ulica Zamost.
 • Dňa 20.02.2018 sa v obci Oravský Podzámok uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od cca 08:30 hod. do cca 13.00 hod. z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: od Štátnych lesov s.č.13  smer Široká – popri hlavnej ceste.